Menu openen

Historie

Deze tak van sport wordt als sinds 1989 in Jubbega uitgeoefend. Waar het in de begindagen vooral een gezellig treffen van dames en heren op opgevoerde wegbrommers was, is het razendsnel geprofessionaliseerd. Om dit alles in goede banen te leiden is in 1992 de Stichting brommersprint Jubbega in het leven geroepen waarbij de heren Ate Eijer en Wijmer Buding een voortrekkersrol vervulden.

Aan de hand van deze beide heren, aangevuld met  J Kuperus, H. Jonker, S. Nieuwland, en S. Blokstra is een verdere proffesionalisering doorgevoerd. Waarbij er een heus reglement kwam, een tijdwaarnemingsysteem, technische keuring voor aanvang wedstrijd en vele andere zaken. De zaken opgezet door de stichting is vele jaren leidend geweest voor het evenement. Waarbij een speciaal dankwoord voor de heer S. Nieuwland die 22 jaar tijd en passie in het evenement heeft gestoken, maar helaas in 2013 is afgetreden als bestuurslid.

In het jaar 2014 is de brommersprint geëvalueerd tot een heus brommerevenement! Om ondermeer de toeschouwer te vermaken maar ook om brommer-liefhebbers meer kansen te geven om hun 'stalen rossen' uit de schuur te halen wordt er een Oldtimerrit en een VTBM-grasbaanrace gehouden. Na de vele positieve geluiden wordt deze opzet in 2018 wederom uitgevoerd.

                                                     gizmoLF.jpg

 

Sprinten, wat is dat?                                                                                                                       

De officiële omschrijving luidt:

‘’Het in een zo kort mogelijk tijd afleggen van een afstand van 150 meter, rechtlijnig gemeten en aangegeven met duidelijke merktekens, vanuit staande start met draaiende motor”

Door de eenvoud van deze omschrijving is de verleiding groot te gaan denken dat sprinten makkelijk is. Het tegendeel is waar. Het op de juiste manier maken van een ‘run’ kan een verdraaid lastige zaak zijn. Er is veel rijkunst, inzicht en ook moed voor nodig om die 150 meter vanuit stilstand, in een aanvaardbare tijd af te leggen.Het maakt niet uit of dit gedaan moet worden met een standaard machine, een snelle scooter of een bokkige pro stocker. Elke klasse kent z’n moeilijk- en mogelijkheden.